Knight Rider med Atmega168

AvcodedByMadi.NET

Knight Rider med Atmega168

Manipulation av I/O pinnar på MCU Atmega 168 – Lågnivå programmeringsspråk C / C++

I den gamla hederliga serien Knight Rider från 80-talet så kör huvudpersonen runt i en bil med en lysramp i fronten, där ljuset sveper fram och tillbaka från sida till sida.

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

void portON(){
 DDRB = 255;
 DDRD = 255;
}

void ledToLeft(){
// LED1 ON
  PORTB |= 1 << PB3;

  _delay_ms(100);

  // LED1 OFF
  PORTB &= ~(1 << PB3);

  // LED2 ON
  PORTB |= 1 << PB2;
  _delay_ms(100);
  // LED2 OFF
  PORTB &= ~(1 << PB2);

  // LED3 ON
  PORTB |= 1 << PB1;
  _delay_ms(100);

  // LED3 OFF
  PORTB &= ~(1 << PB1);

  // LED4 ON
  PORTD |= 1 << PD6;

  _delay_ms(100);

  // LED4 OFF
  PORTD &= ~(1 << PD6);

  // LED5 ON
  PORTD |= 1 << PD5;
  _delay_ms(100);
  // LED5 OFF
  PORTD &= ~(1 << PD5);

  // LED6 ON
  PORTD |= 1 << PD3;
  _delay_ms(100);

  // LED6 OFF
  PORTD &= ~(1 << PD3);
}

void ledToRight(){
  // LED5 ON
  PORTD |= 1 << PD5;
  _delay_ms(100);
  // LED5 OFF
  PORTD &= ~(1 << PD5);

  // LED4 ON
  PORTD |= 1 << PD6;

  _delay_ms(100);

  // LED4 OFF
  PORTD &= ~(1 << PD6);

  // LED3 ON
  PORTB |= 1 << PB1;
  _delay_ms(100);

  // LED3 OFF
  PORTB &= ~(1 << PB1);

  // LED2 ON
  PORTB |= 1 << PB2;
  _delay_ms(100);
  // LED2 OFF
  PORTB &= ~(1 << PB2);
}

int main()
{
 portON();

 while (1)
 {
  ledToLeft();
  ledToRight();
 }
 
}